Augusti 2018. BipOn uppmärksammas med en utförlig artikel i Elektroniktidningen ETN 7-8/18. Budskapet är att BipOn nu söker en industriell partner.  Läs mer på Elektroniktidningen.

Januari 2018. BipOn tar emot Quality Innovation Award 2017 under glädjefylld gala på moderna Museet i Stockholm.  Läs mer.

BipOn, från Borås tilldelades pris för potentiella innovationer för BIP – Built in Progress. Ann-Mari Fineman på Vinnova delade ut priset.

November 2017. BipOn vinner Quality Innovation Award 2017 i kategorien Potentiella Innovationer. Så här motiverar SIQ sitt beslut: Innovationen innebär en ny digital plattform och metodik som möjliggör kortare ledtider i hela värdekedjan från idé till utveckling, produktion, service och underhåll genom hela produktseriens livslängd. Innovationen är unik genom att den redan är fungerande i produkter av hög kvalitet och visar tydlig potential att fungera som grund för mycket mer omfattande industrisystem. Den uppfyller en viktig roll i innovationslandskapet inom ”systems of systems”, “cyber physical systems” och “internet of thing”. BIP utgör i sig en konkretisering av vad ”Industri 4.0” kommer att innebära. Läs mer på siq.se.

December 2016. BipOn utvalda när ABB startar Synerleap. För att i ett mycket tidigt skede kunna fånga upp och tillgodogöra sig nya teknologier och metoder har ABB nu startat sin egen inkubator för små utvecklingsbolag. Inlednings har tio unga teknikbolag valts ut för att växa och samverka i en helt nybyggd utvecklings- och testmiljö intill ABB i Västerås: Synerleap synerleap.com Målet för oss i BipOn är att under Syneleaps vingar snabbare och bredare kunna omsätta och implementera vår metod och plattform. De övriga inkubatorföretagen är Gleechi, Mobilaris, Nodd, Evothings, Cognibotics, Acosense, Imagimob, Percepio och SunCom.

Juni 2016. BipOn har gått till final i Serendipity Challenge och får därmed möjlighet att exponera metod och system under Almedalsveckan i Visby. Serendipity Challenge är en årlig nationell tävling öppen för alla Sveriges entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Tävlingen riktar sig till bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialisera produkter eller tjänster på den globala marknaden. Serendipity Challenge syftar till att exponera entreprenörskap och ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Läs mer på theserendipitychallenge.se

Maj 2016. BipOn inledde förra året ett pilotprojekt med Volvo Bus Corporation avseende behovet av spårbarhet och kontroll av levererade produkter och enheter i användarledet. Projektet har fallit väl ut och beslut om fortsatt implementering av metod och system fattas under hösten.