Collage_6I korthet är BIP en metod för att systematiskt identifiera och spåra alla typer av produkter och komponenter i en produktserie. BIP bygger på att varje enskild komponents identitet säkerställs i samma ögonblick den tillverkas och att den håller koll på sig själv och sina ”medkomponenter” från vaggan till graven.

Med BIP är det dock inte bara den enskilda produkten/komponenten som får en egen identitet och loggas i ”BIP-röret”. Metoden utgår från en säkerställd identifiering av allt och alla under produktseriens hela livscykel, från utveckling till utfasning. Alla enskilda individer som på något sätt påverkar produkten under tiden från vaggan till graven identifieras och registreras i ”BIP-röret”, till exempel utvecklare, tillverkare operatörer och servicetekniker.