Plattformen är uppbyggd så att all data som genereras på individnivå under produktseriens livscykel i realtid flödar in och lagras i ett enda ”rör”, där allt och alla kommunicerar med varandra. Gränssnittet är gemensamt för alla användare. Vem som ska ha tillgång till vilken data, vad som ska lagras, och hur, och vilken interaktivitet systemet ska skapas, avgörs och utvecklas av tillverkaren.

 

Roret2