Collage_5Med BIP minskas kostnaderna för en produktserie enligt följande:

– Minimering av drift- och underhållskostnader och därmed reducering av garantikostnader
– Minimering av administration- och hanteringskostnader (med ”Zero Administration”)
– Skalbar expansion av produktserien
– Ökad livslängd för produktserien innebär minskade utvecklingskostnader över tid
– Kortare ledtid för produktutveckling
– Minskad miljöpåverkan, färre serviceresor m m

Med BIP ökas intäkterna för en produktserie enligt följande:

– Optimerad prestanda
– Optimerad up time
– Optimerad säkerhet
– Nya intäktsmodeller
– Ökad försäljning av originaldelar (systemet avslöjar piratdelar)
– Ökad livslängd för både produkt och produktserie innebär ökad försäljning av reservdelar och service
– Ökade intäkter med bättre miljöprofil