Collage_5BipOn är dotterbolag till Dataline som sedan 2005 utvecklat en systematisk webbaserad metod som möjliggör automatisk hantering och administration av serietillverkade produkter och dess ingående komponenter under en produktseries hela livscykel. Företaget ligger i Borås och visionen är att med metoden tillföra den serietillverkande industrin nya och moderna konkurrensfaktorer. BIP-metoden är patentsökt och sedan 2008 implementerad i bland annat ett stort antal bygghissar och utrymningssystem i tunnelbanor.

Enkelt uttryckt kan BIP ses som en synaps för IOT och en möjliggörare för att M2M skapar verklig kommersiell nytta för industrin. Metoden kan anpassas för all form av serietillverkning och integreras i alla former av IT-system. Mindre och mellanstora företag kan med fördel implementera metoden via vår egen systemserver.